Isan (Sprache)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Isaan (Sprache))
Wechseln zu: Navigation, Suche
Isan

Gesprochen in

Thailand
Sprecher 15 Mio.
Linguistische
Klassifikation
Offizieller Status
Amtssprache von -
Sprachcodes
ISO 639-1:

-

ISO 639-2:

tai

ISO 639-3:

tts

Isan (auch Nordost-Thai) ist eine asiatische Sprache, die zu den Tai-Kadai-Sprachen zählt. Sie wird vor allem in der Nordost-Region (Isan) Thailands gesprochen und ist enger mit der Laotischen Sprache als mit dem Zentral-Thailändischen verwandt.[3]

Identische Wörter
Deutsch Isan Laotisch Thai Deutsch Isan Laotisch Thai
Sprache ภาษา, pʰáː sǎː ພາສາ, pʰáː sǎː ภาษา, pʰaː sǎː Stadt เมือง, mɯ´ːaŋ ເມືອງ, mɯ´ːaŋ เมือง, mɯːaŋ
Religion ศาสนา, sȁːt sáʔ nǎː ສາສນາ, sȁːt sáʔ nǎː ศาสนา sàːt sàʔ nǎː Regierung รัฐบาล, lāt tʰáʔ bàːn ຣັຖບາລ, rāt tʰáʔ bàːn รัฐบาล, rát tʰàʔ baːn
Himmel สวรรค์, sáʔ vǎn ສວັຣຄ໌, sáʔ vǎn สวรรค์, sàʔ wǎn gut gehen สบาย, sáʔ bàːj ສະບາຽ, sáʔ bàːj สบาย, sàʔ baːj
Kind เด็ก, dék ເດັກ, dék เด็ก, dèk glücklich sein ดีใจ dìː t͡ɕàːj ດີໃຈ, dìː t͡ɕàːj ดีใจ, di: tɕaːj
Straße ถนน, tʰáʔ nǒn ຖນົນ, tʰáʔ nǒn ถนน, tʰàʔ nǒn Sonne อาทิตย์, ʔaː tʰīt ອາທິຕຍ໌, ʔaː tʰīt อาทิตย์, ʔa: tʰít
Identische Wörter im Laotischen und Isan, unterschiedlich im Thai
Deutsch Isan Laotisch Thai Deutsch Isan Laotisch Thai
nein บ่, bɔː ບໍ່, bɔː ไม่, mâj sprechen เว้า, vâw ເວົ້າ, vâw พูด, pʰûːt
wie viel ท่อใด, tʰɔ̄ː dàj ທໍ່ໃດ, tʰɔ̄ː dàj เท่าไหร่, tʰâw ràj zu tun เฮ็ด, hēt* ເຮັດ, hēt ทำ, tʰam
to learn เฮียน, hían ຮຽນ, hían เรียน, rian Glass จอก, t͡ʃɔ̏ːk ຈອກ, t͡ʃɔ̏ːk แก้ว, kɛ̂ːw
dort drüben พู้น, pʰûn ພຸ້ນ, pʰûn โน่น, nôːn Obst หมากไม้, mȁːk mâj ໝາກໄມ້, mȁːk mâj ผลไม้, pʰǒn láʔ máːj
zu viel โพด, pʰôːt ໂພດ, pʰôːt เกินไป, kɤn paj anrufen เอิ้น, ʔɤˆːn ເອີ້ນ, ʔɤˆːn เรียก, rîːak
ein bisschen หน่อยนึง, nɔ̄ːy nɯ¯ŋ ໜ່ອຽນຶ່ງ, nɔ̄ːj nɯ¯ŋ นิดหน่อย, nít nɔ`ːj Haus, Zuhause เฮือน, hɯ´ːan ເຮືອນ, hɯ´ːan บ้าน, bâːn
absenken หลุด, lút ຫຼຸດ (ຫລຸດ), lút ลด, lót Wurst ไส้อั่ว, sȁj ʔua ໄສ້ອ່ົວ, sȁj ʔūa ไส้กรอก, sâj krɔ̀ːk
laufen ย่าง, ɲāːŋ ຍ່າງ, ɲāːŋ เดิน, dɤːn älteres Kind ลูกกก, lûːk kók ລູກກົກ, lûːk kók ลูกคนโต, lûːk kʰon toː
Frangipani ดอกจำปา, dɔ̏ːk t͡ʃam paː ດອກຈຳປາ, dɔ̏ːk t͡ʃam paː ดอกลั่นทม, dɔ`ːk lân tʰom Tomate หมากเล่น, mȁːk lēːn ໝາກເລັ່ນ, mȁːk lēːn มะเขือเทศ, mâʔ kʰɯ̌ːa tʰêːt
viel หลาย, lǎːj ຫຼາຍ, lǎːj มาก, mâːk Schwiegervater พ่อเฒ่า, pʰɔ̄ː tʰȁw ພໍ່ເຖົ້າ, pʰɔ̄ː tʰȁw พ่อตา, pʰɔ̑ː taː
stopp เซา, sáw ເຊົາ, sáw หยุด, jùt mögen มัก, māk ມັກ, māk ชอบ, tɕʰɔ̂ːp
viel Glück โซกดี, sôːk diː ໂຊຄດີ, sôːk diː โชคดี, tɕʰôːk diː lecker แซบ, sɛ̂ːp ແຊບ, sɛ̂ːp อร่อย, ʔàʔ rɔ`j
Spaß ม่วน, mūan ມ່ວນ, mūan สนุก, sàʔ nùk wirklich อิหลี, ʔīː lǐː ອີ່ຫຼີ, ʔīː lǐː จริง, tɕiŋ
elegant โก้, kôː ໂກ້, kôː หรูหรา, rǔː rǎː Kuh, Ochse งัว, ŋúaː ງົວ, ŋúaː วัว, wua

Literatur[Bearbeiten]

  • James R. Chamberlain: Review of: Isan-Thai-English dictionary, by Preecha Phinthong, compiler. In: Mon-Khmer Studies. Bd. 21, 1992, ISSN 0147-5207, S. 247–249.
  • Richard Charles: Speak Isaan Thai. 2 Bände. 2nd edition. See Sip Publications, s. l. 2010, ISBN 978-974-618-645-2 (Bd. 1), ISBN 978-616-90284-0-6 (Bd. 2).
  • John Draper: Isan: the planning context for language maintenance and revitalization. In: Second Language Learning & Teaching. Bd. 4, online (PDF; 142 KB).

Weblinks[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. Lao-Phutai
  2. Thai, Northeastern
  3. Draper, J. (2004). Isan: the planning context for language maintenance and revitalization (englisch, aufgerufen am 4. Dezember 2011)