Denkmäler der Volksrepublik China (Guangxi)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern des Autonomen Gebiets Guangxi, die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Jintian qiyi dizhi 金田起义地址 1-2 Guiping shi 桂平市 Stätte des Jintian-Aufstandes am Anfang des Himmlischen Reiches des ewigen Friedens (Taiping-Reich) (1851) (Guiping)
Jinglüetai Zhenwu Ge 经略台真武阁 2-33 Rong Xian 容县 Daoistischer Zhenwu-Pavillon und Jinglüe-Plattform (Kreis Rong)
Chengyang Yongji qiao 程阳永济桥 2-42 Sanjiang xian 三江县 Yongji-Brücke in Chengyang (Kreis Sanjiang) ChengyangOverview.jpg
Zhongguo gongye hongjun di-qi jun, di-ba jun junbu jiuzhi 中国工农红军第七军、第八军军部旧址 3-28 Bose shi 百色市 Stätten der ehemaligen Hauptquartiere der 7. und 8. Armee der Roten Armee (Bose)
Lingqu 灵渠 3-54 Xing'an xian 兴安县 Magischer Kanal (Kreis Xing'an) Lingqu Canal.jpg
Dashi ge 大士阁 3-103 Hepu xian 合浦县 Dashi Avalokitesvara-Tempel (Kreis Hepu)
Huashan yanhua 花山岩画 3-165 Ningming xian 宁明县 Huashan-Felsbilder (Zeit der Streitenden Reiche bis Östliche Han-Dynastie) (Kreis Ningming)
Hepu Han muqun 合浦汉墓群 4-65 Hepu xian 合浦县 Gräber von Hepu aus der Zeit der Han-Dynastie (Kreis Hepu)
Mo tusi yashu 莫土司衙署 4-153 Xincheng xian 忻城县 Amtssitz des Tusi Mo (Mo Zhen 莫震) (Kreis Xincheng)
Jingjiang wangfu ji Jingjiang wangling 靖江王府及靖江王陵 4-154 Guilin shi 桂林市 Residenz und Mausoleum der Jingjiang-Prinzen (Guilin) Guilin-jingjiang-princes-city-frontgate.jpg
Li Zongren guju 李宗仁故居 4-223 Lingui xian 临桂县 Ehemaliger Wohnsitz von Li Zongren (Kreis Lingui)
Li Jishen guju 李济深故居 4-224 Cangwu xian 苍梧县 Ehemaliger Wohnsitz von Li Jishen (Kreis Cangwu)
Youjiang gongnong minzhu zhengfu jiuzhi 右江工农民主政府旧址 4-231 Tiandong xian 田东县 Stätte der demokratischen Regierung der Arbeiter und Bauern von Youjiang (Kreis Tiandong)
Balujun Guilin banshichu jiuzhi 八路军桂林办事处旧址 4-240 Guilin shi 桂林市 Stätte des Guilin-Büros der Achten Marscharmee (Guilin)
Bogu he Gaolingpo yizhi 百谷和高岭坡遗址 5-99 Bose shi 百色市 Stätten von Bogu und Gaolingpo (Paläolithikum) (Bose)
Zengpiyan yizhi 甑皮岩遗址 5-100 Guilin shi 桂林市 Zengpiyan-Stätte (Neolithikum) (Guilin)
Dingsishan yizhi 顶蛳山遗址 5-101 Nanning shi 南宁市 Dingsishan-Stätte (Neolithikum) (Nanning)
Batuan qiao 岜团桥 5-378 Sanjiang xian 三江县 Batuan-Brücke (Kreis Sanjiang)
Linhe gucheng 临贺故城 5-379 Hezhou shi 贺州市 Stätte der alten Stadt Linhe (Hezhou)
Guilin shike 桂林石刻 5-462 Guilin shi 桂林市 Guilin-Steinschnitzereien (Guilin)
Beihai jindai jianzhu 北海近代建筑 5-504 Beihai shi 北海市 Moderne Architektur von Beihai (Beihai)
Liu Yongfu, Feng Zicai jiuju gu jianzhuqun 刘永福、冯子材旧居建筑群 5-505 Qinzhou shi 钦州市 Alte Architektur der ehemaligen Wohnsitze von Liu Yongfu und Feng Zicai (Qinzhou) 三宣堂 2.jpg
Bailiandong yizhi 白莲洞遗址 6-169 Liuzhou shi 柳州市 Bailiandong-Stätte (Liuzhou)
Liyuzui yizhi 鲤鱼嘴遗址 6-170 Liuzhou shi 柳州市 Liyuzui-Stätte (Neolithikum) (Liuzhou)
Gantuoyan yizhi 感驮岩遗址 6-171 Napo xian 那坡县 Gantuoyan-Stätte (Kreis Napo)
Qincheng yizhi 秦城遗址 6-172 Xing'an xian 兴安县 Qincheng-Stätte (Kreis Xing'an)
Zhicheng chengzhi 智城城址 6-173 Shanglin xian 上林县 Ruinenstadt Zhicheng (Kreis Shanglin)
Jiangtoucun he Changganglingcun gu jianzhuqun 江头村和长岗岭村古建筑群 6-688 Lingchuan xian 灵川县 Alte Architektur der Dörfer Jiangtou und Changgangling (Kreis Lingchuan)
Mayin miao 马殷庙 6-689 Fuchuan xian 富川县 Mayin-Tempel (Kreis Fuchuan)
Yanwo lou 燕窝楼 6-690 Quanzhou xian 全州县 Yanwolou (Kreis Quanzhou)
Gongcheng gu jianzhuqun 恭城古建筑群 6-691 Gongcheng xian 恭城县 Alte Architektur von Gongcheng (Kreis Gongcheng)
Liuhou ci beike 柳侯祠碑刻 6-850 Liuzhou shi 柳州市 Ahnentempel von Liu Zongyuan (Liuzhou)
Liancheng yaosai jiuzhi he youyi guan 连城要塞遗址和友谊关 6-1021 Beihai shi 北海市, Fangchenggang shi 防城港市, Ningming xian 宁明县, Pingxiang shi 凭祥市, Longzhou xian 龙州县, Daxin xian 大新县, Jingxi xian 靖西县, Napo xian 那坡县 Festungsstätten und Freundschaftpass (Chinesisch-Französischer Krieg) (Beihai, Fangchenggang, Kreis Ningming, Pingxiang, Kreis Longzhou, Kreis Daxin, Kreis Jingxi, Kreis Napo) (Ming- bis Qing-Dynastie) Youyi Guan.jpg
Rong xian jindai jianzhu 容县近代建筑 6-1022 Rong xian 容县 Moderne Architektur des Kreises Rong (Kreis Rong)
Taiping tianguo Yong'an huodong jiuzhi 太平天国永安活动旧址 6-1023 Mengshan xian 蒙山县 Stätte der Yong'an-Aktivitäten des Himmlischen Reiches des ewigen Friedens (Kreis Mengshan)
Mapang gulou 马胖鼓楼 6-1024 Sanjiang xian 三江县 Mapang-Trommelturm (Kreis Sanjiang)
Wuzhou Zhongshan jiniantang 梧州中山纪念堂 6-1025 Wuzhou shi 梧州市 Sun-Yat-sen-Gedächtnishalle Wuzhou (Wuzhou)
Guangxi nongmin yundong jiangxisuo jiuzhi 广西农民运动讲习所旧址 6-1026 Donglan xian 东兰县 Ehemaliges Institut der revolutionären Bauernbewegung in Guangxi (Kreis Donglan)
Hongjun biaoyu lou 红军标语楼 6-1027 Hechi shi 河池市 Slogangebäude der Roten Armee (Hechi)
Xiang Jiang zhanyi jiuzhi 湘江战役旧址 6-1028 Xing'an xian 兴安县 Stätte der Xiang-Jiang-Schlacht (Kreis Xing'an)
Kunlun guan zhanyi jiuzhi 昆仑关战役旧址 6-1029 Nanning shi 南宁市 Stätte der Schlacht am Kunlun-Pass (Nanning)
Hu Zhiming jiuju 胡志明旧居 6-1030 Liuzhou shi 柳州市 Ehemaliger Wohnsitz von Hu Zhiming (Ho Chi Minh) (Liuzhou)