Denkmäler der Volksrepublik China (Heilongjiang)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Heilongjiang (Abk. Hei), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch)
Bohaiguo Shangjing Longquan fu yizhi 渤海国上京龙泉府遗址 1-158 Ning’an shi 宁安市 Stätte Shangjing Longquanfu, die Shangjing-Hauptstadt des Bohai-Reiches (Balhae) (Ning’an)
Jin Shangjing Huining fu yizhi 金上京会宁府遗址 2-54 Acheng shi 阿城市 Stätte von Shangjing Huiningfu, der Hauptstadt der Jurchen-Dynastie (Acheng)
Yagou shike 亚沟石刻 3-166 Acheng shi 阿城市 Yagou-Felsschnitzereien von Menschenfiguren (Jurchen) (Acheng)
Ang'angxi yizhi 昂昂溪遗址 3-196 Qiqiha'er 齐齐哈尔市 Fundstätte von Ang'angxi (Neolithikum) (Qiqihar)
Puyulu gucheng yizhi 蒲与路故城遗址 3-219 Kedong xian 克东县 Stätte der alten Stadt Puyulu (Kreis Kedong) 蒲峪路故城 城内(1).jpg
Baijinbao yizhi 白金宝遗址 4-23 Zhaoyuan xian 肇源县 Baijinbao-Stätte (Kreis Zhaoyuan)
Ha'erbin Yiyuanjie yi hao Oushi jianzhu 哈尔滨颐园街一号欧式建筑 4-225 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Europäische Architektur auf der Yiyuanjie-Straße der Stadt Harbin
Ha'erbin Sheng Sufeiya dajiaotang 哈尔滨圣索非亚大教堂 4-227 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Russisch-orthodoxe Sophienkathedrale in Harbin Saint Sofia Church.jpg
Ha'erbin wenmiao 哈尔滨文庙 4-228 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Konfuzianischer Tempel von Harbin (Wen-Tempel) (Harbin) Dacheng Hall of the Harbin Confucian Temple.JPG
Sanjiang Pingyuan Han Wei shiqi yizhi 三江平原汉魏时期遗址 5-34 Jiamusi shi 佳木斯市 Han- und Wei-zeitliche Stätten der Sanjiang-Ebene ("Drei-Flüsse-Ebene" in der Nordost-Mandschurei) (Jiamusi)
Aolimi chengzhi 奥里米城址 5-35 Suibin xian 绥滨县 Alte Stadt Aolimi (Kreis Suibin)
Balicheng yizhi 八里城遗址 5-36 Zhaodong shi 肇东市 Balicheng-Stätte (Zhaodong)
Aihui xincheng yizhi 瑷珲新城遗址 5-480 Heihe shi 黑河市 Stätte der Neustadt von Aigun (aus der Zeit der Qing-Dynastie) (Heihe)
Daqing di-yi kou youjing 大庆第一口油井 5-481 Daqing shi 大庆市 Erste Ölquelle von Daqing (Daqing)
Wupai shan chengzhi 五排山城址 6-62 Dongning xian 东宁县 Wupaishan-Stätte (Stadt aus der Zeit der Streitenden Reiche bis Han-Dynastie) (Kreis Dongning)
Xiaosifang shan yizhi 小四方山城址 6-63 Muling shi 穆棱市 Xiaosifangshan-Stätte (Stadt aus der Zeit der Streitenden Reiche bis Dschurdschen-Dynastie) (Muling)
Yanwodao chengzhi 雁窝岛城址 6-64 Baoqing xian 宝清县 Yanwodao-Stätte (Stadt aus der Sui-Dynastie) (Kreis Baoqing)
Tazi chengzhi 塔子城址 6-65 Tailai xian 泰来县 Ruinenstadt Tazicheng (Stadt aus der Zeit der Liao-Dynastie) (Kreis Tailai)
Walihuotun chengzhi 瓦里霍吞城址 6-66 Huachuan xian 桦川县 Walihuotun-Stätte (Liao- bis Qing-Dynastie) (Kreis Huachuan)
Taowenwanhu fu gucheng 桃温万户府故城 6-67 Tangyuan xian 汤原县 Taowenwanhufu-Stätte (Yuan-Dynastie) (Kreis Tangyuan)
Mangjitazhan gucheng 莽吉塔站故城 6-68 Fuyuan xian 抚远县 Alte Stadt Mangjitazhan (Kreis Fuyuan)
Daobeishan mudi 刀背山墓地 6-245 Jixi shi 鸡西市 Daobeishan-Grabstätte (Jixi)
Mudanjiang bianqiang 牡丹江边墙 6-503 Mudanjiang shi 牡丹江市 Mudanjiang-Grenzmauer (Mudanjiang)
Bukui qingzhensi 卜奎清真寺 6-504 Qiqiha'er shi 齐齐哈尔市 Bukui-Moschee (Qiqihar)
Ha'erbin Mosike shangchang jiuzhi 哈尔滨莫斯科商场旧址 6-922 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Moskauer Markt von Harbin
Zhongdong tielu jianzhuqun 中东铁路建筑群 6-923 Hailin shi 海林市 Gebäude der Ostchinesischen Eisenbahn (Hailin)
Qin Hua Rijun di qisanyi budu jiuzhi 侵华日军第七三一部队旧址 6-924 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Stätte der Einheit 731 der japanischen Invasionstruppen (Harbin)
Qin Hua Rijun dongbei yaosai 侵华日军东北要塞 6-925 Dongning xian 东宁县 Dongning-Fort der japanischen Invasionstruppen (Kreis Dongning)