Denkmäler der Volksrepublik China (Jiangsu)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Jiangsu (Abk. Su), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Taiping tianguo zhongwang fu 太平天国忠王府 1-3 Suzhou shi 苏州市 Residenz des Zhongwang-Königs des Himmlischen Reiches des ewigen Friedens (Taiping-Reich) (Suzhou) Zhongwangfu.jpg
Zhongshan ling 中山陵 1-19 Nanjing shi 南京市 Sun-Yat-sen-Mausoleum (1929) (Nanjing) BoaiFang and Jitang.jpg
Suzhou Yunyan si ta 苏州云岩寺塔 1-68 Suzhou shi 苏州市 Pagode des Yunyan-Tempels in Suzhou Pagoda Yunyan Ta.jpg
Zhuozheng yuan 拙政园 1-121 Suzhou shi 苏州市 "Garten des bescheidenen Beamten" (Suzhou) Humble Administrator's Garden1.jpg
Liuyuan 留园 1-124 Suzhou shi 苏州市 Garten des Verweilens (Liuyuan) (Suzhou) Liuyuan.jpg
Suzhou Wenmiao ji shike 苏州文庙及石刻 1-131 Suzhou shi 苏州市 Steininschriften im Wen-Tempel der Stadt Suzhou (Song-Dynastie) (Suzhou) 苏州文庙1.jpg
Baosheng si Luohan suxiang 保圣寺罗汉塑像 1-135 Suzhou shi 苏州市 Arhat-Statuen im Baosheng-Tempel (Suzhou) Arhat sculpture in Bao Sheng Temple, Luzhi, Suzhou.jpg
Ming Xiaoling 明孝陵 1-177 Nanjing shi 南京市 Ming-Xiaoling-Mausoleum (des Kaisers Hongwu der Ming-Dynastie, Nanjing) Stone Sifangcheng.jpg
Taiping tianguo tianwang fu yi zhi 太平天国天王府遗址 2-2 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Residenz des Himmlischen Königs des Himmlischen Reiches des ewigen Friedens (Nanjing)(Taiping-Reich) HongXiuQuan TianWangFu Nanjing.jpg
Xuanmiao guan Sanqing dian 玄妙观三清殿 2-22 Suzhou shi 苏州市 Sanqing-Halle im daoistischen Xuanmiao-Tempel (Suzhou) San Qing Dian.jpg
Wangshi yuan 网师园 2-41 Suzhou shi 苏州市 Der Garten des Meisters der Netze (Suzhou) Wangshiyuan.jpg
Tangzi jie Taiping tianguo bihua 堂子街太平天国壁画 3-3 Nanjing shi 南京市 Fresken aus dem Himmlischen Reich des ewigen Friedens (Taiping-Reich) auf der Tangzi-Straße (Nanjing) Wall-paintings of the Taiping Heavenly Kingdom on Tangzi Street3.jpg
Zhou Enlai guju 周恩来故居 3-14 Huai’an shi 淮安市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhou Enlai (Huai’an) Exhibition hall (birthplace and former residence of Zhou Enlai historical site, Huai'an, Jiangsu Province).jpg
Yuhuatai lieshi lingyuan 雨花台烈士陵园 3-26 Nanjing shi 南京市 Friedhof der Märtyrer von Yuhuatai (Nanjing) Yuhuatai.JPG
Kongwang Shan moya zaoxiang 孔望山摩崖造像 3-42 Lianyungang shi 连云港市 Felsskulpturen des Kongwang-Berges (Lianyungang)
Nanjing chengqiang 南京城墙 3-59 Nanjing shi 南京市 Stadtmauer von Nanjing Nanjing Ming wall.jpg
Jichang yuan 寄畅园 3-93 Wuxi shi 无锡市 Jichang-Garten (Wuxi) Jichang Royal Garden.jpg
Huanxiu shanzhuang 环秀山庄 3-94 Suzhou shi 苏州市 Huanxiu Shanzhuang (Suzhou) Mountain Villa with Embracing Beauty.jpg
He yuan 何园 3-97 Yangzhou shi 扬州市 He-Garten (Yangzhou) He Garden.jpg
Ge yuan 个园 3-98 Yangzhou shi 扬州市 Ge-Garten (Yangzhou) Bamb Garden in Yangzhou.JPG
Nantong bowuyuan 南通博物苑 3-99 Nantong shi 南通市 Garten des Nantong-Museums (Nantong) The South Building of Nantong Museum 01 2013-01.JPG
Qixia si shelita 栖霞寺舍利塔 3-143 Nanjing shi 南京市 Sarira-Stupa im Qixia-Tempel (Nanjing) Sarira Dagoba in Qixia Temple.jpg
Ruiguang ta 瑞光塔 3-147 Suzhou shi 苏州市 Ruiguang-Pagode (Suzhou) Pagoda Suzou.JPG
Jiangjunya yanhua 将军崖岩画 3-164 Lianyungang shi 连云港市 Jiangyunya-Felsbilder (Lianyungang)
Nanjing Nanchao lingmu shike 南京南朝陵墓石刻 3-167 Nanjing shi 南京市 Steinschnitzereien der Mausoleen der Südlichen Dynastien in Nanjing Xiao Xiu - NE turtle - P1070562.JPG
Danyang Nanchao lingmu shike 丹阳南朝陵墓石刻 3-168 Danyang shi 丹阳市 Steininschriften der Mausoleen der Südlichen Dynastien in Danyang
Jiaoshan beilin 焦山碑林 3-177 Zhenjiang shi 镇江市 Jiaoshan-Stelenwald (Zhenjiang)
Yancheng yizhi 淹城遗址 3-203 Changzhou shi 常州市 Yancheng-Stätte (Changzhou)
Nan Tang er ling 南唐二陵 3-245 Nanjing shi 南京市 Zwei Mausoleen des Südlichen Tang-Reiches (eines der Zehn Reiche aus der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche; das Yongling-Mausoleum (König Li Bian) und das Shunling-Mausoleum (König Li Jing) (Nanjing)) Nantang06.jpg
Yangzhou cheng yizhi 扬州城遗址 4-52 Yangzhou shi 扬州市 Stätte der Stadt Yangzhou (Yangzhou) Yangzhou City wall.JPG
Dayishan shiguanmu 大伊山石棺墓 4-57 Guanyun xian 灌云县 Dayishan-Steinsarggräber (Lianyungang) (Kreis Guanyun)
Han Chu wang muqun 汉楚王墓群 4-63 Xuzhou shi 徐州市 Chu-Gräber aus der Westlichen Han-Dynastie (Xuzhou)
Ming zuling 明祖陵 4-73 Xuyi xian 盱眙县 Ming Zuling (Grab der Eltern und Großeltern des Gründers der Ming-Dynastie Zhu Yuanzhang (1328–1398, reg. 1368–1398) (Kreis Xuyi))
Luohan yuan shuangta ji Zhengdian yizhi 罗汉院双塔及正殿遗址 4-84 Suzhou shi 苏州市 Zwillingspagoden und Haupthalle des Arhat-Tempels (Suzhou) The Double Pagoda of the Luohan Court.jpg
Caiyi tang 綵衣堂 (彩衣堂) 4-137 Changshu shi 常熟市 Caiyitang (Weng Tonghe, Changshu)
Yuchengyi 盂城驿 4-170 Gaoyou shi 高邮市 Yucheng-Post (Ming-Dynastie, heute Postmuseum, Gaoyou)
Qu Qiubai guju 瞿秋白故居 4-202 Changzhou shi 常州市 Ehemaliger Wohnsitz von Qu Qiubai
Zhenjiang Yingguo lingshiguan jiuzhi 镇江英国领事馆旧址 4-216 Zhengjiang shi 镇江市 Ehemaliges britisches Konsulat in Zhenjiang (Zhenjiang)
Guoli Zijin shan tianwentai jiuzhi 国立紫金山天文台旧址 4-233 Nanjing shi 南京市 Purple-Mountain-Observatorium (Nanjing) Purple mountain.jpg
Zhongguo Hongchandang daibiaotuan banshichu jiuzhi 中国共产党代表团办事处旧址 4-247 Nanjing shi 南京市 Ehemaliges Büro der Delegation der Chinesischen Kommunistischen Partei (1946–1947) (Meiyuan xincun 梅园新村) (Nanjing) No30 MeiyuanXincun Nanjing 1.jpg
Longqiuzhuang yizhi 龙虬庄遗址 5-38 Gaoyou shi 高邮市 Longqiuzhuang-Stätte (Neolithikum) (Gaoyou)
Puhading mu 普哈丁墓 5-159 Yangzhou shi 扬州市 Puhading-Grab (Yangzhou) Yangzhou-Puhaddin-Tomb-3291.jpg
Boniguo wang mu 浡泥国王墓 5-160 Nanjing shi 南京市 Grab des Königs von Borneo (1408) (Nanjing) The Tomb of the King of Boni (Brunei) Nanjing.JPG
Xu Xiake guju ji Qingshan tang shike 徐霞客故居及晴山堂石刻 5-283 Jiangyin shi 江阴市 Ehemaliger Wohnsitz von Xu Xiake und Steinschnitzereien der Qingshantang (Jiangyin)
Tuisi yuan 退思园 5-284 Wujiang shi 吴江市 Tuisi-Garten (Wujiang) Tusi.JPG
Baodai qiao 宝带桥 5-285 Suzhou shi 苏州市 Baodai-Brücke (Suzhou) Preciousbeltbridge.jpg
Ouyuan 耦园 5-286 Suzhou shi 苏州市 Lotusgarten (Suzhou) Couple retreat garden.jpg
Longwang miao xinggong 龙王庙行宫 5-287 Suqian shi 宿迁市 Kaiserliche Residenz im Longwang-Tempel (Suqian)
Shuihui yuan 水绘园 5-288 Rugao shi 如皋市 Shuihui-Garten (Qing-Dynastie) (Rugao)
Guoshan bei 国山碑 5-446 Yixing shi 宜兴市 Guoshan-Steintafel (Yixing)
Qianfo ya shiku ji mingzheng jubei 千佛崖石窟及明征君碑 5-447 Nanjing shi 南京市 Grotten des Tausend-Buddha-Kliffs und Kursivschrift-Steintafel (Qi und Liang (Südliche Dynastien) bzw. Tang-Dynastie) (Nanjing) Qixiasi09.jpg
Xue Fucheng guju jianzhuqun 薛福成故居建筑群 5-484 Wuxi shi 无锡市 Architektur des ehemaligen Wohnsitzes von Xue Fucheng (Wuxi) Xue Fucheng Residence in Wuxi.jpg
Yuan Guomin zhengfu jiuzhi 原国民政府旧址 5-485 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Stätte der Ersten Nationalregierung (Nanjing) Wumiao Kaoshiyuan.JPG
Nanjingren huashi didian 南京人化石地点 6-69 Nanjing shi 南京市 Stätte der Entdeckung der Fossilien des Nanjing-Menschen (Huludong-Höhle "Flaschenkürbis-Höhle") (Homo erectus, Paläolithikum) (Nanjing)
Tenghualuo yizhi 藤花落遗址 6-70 Lianyungang shi 连云港市 Tenghualuo-Stätte (Lianyungang)
Dadunzi yizhi 大墩子遗址 6-71 Pizhou shi 邳州市 Dadunzi-Stätte (Neolithikum) (Pizhou)
Huating yizhi 花厅遗址 6-72 Xinyi shi 新沂市 Huating-Stätte (Xinyi)
Sanxingcun yizhi 三星村遗址 6-73 Jintan shi 金坛市 Sanxingcun-Stätte (Jintan)
Luotuodun yizhi 骆驼墩遗址 6-74 Yixing shi 宜兴市 Luotuodun-Stätte (Yixing)
Qingdun yizhi 青墩遗址 6-75 Hai'an xian 海安县 Qingdun-Stätte (Neolithikum) (Kreis Hai’an)
Chuodun yizhi 绰墩遗址 6-76 Kunshan shi 昆山市 Chuodun-Stätte (Neolithikum) (Kunshan)
Tianmushan yizhi 天目山遗址 6-77 Jiangyan shi 姜堰市 Tianmushan-Stätte (Shang- und Zhou-Zeit) (Jiangyan)
Yixing yaozhi 宜兴窑址 6-78 Yixing shi 宜兴市 Stätte des Yixing-Brennofens (Yixing)
Zhongshan jianzhu yizhi 钟山建筑遗址 6-79 Nanjing shi 南京市 Architektur auf dem Zhongshan-Berg ("Glockenberg") (Zeit der Südlichen und Nördlichen Dynastien) (Nanjing)
Ming gugong yizhi 明故宫遗址 6-80 Nanjing shi 南京市 Ming-Kaiserpalast (Nanjing) Nanjing WuchaoGate1.jpg
Longjiang chuanchang yizhi 龙江船厂遗址 6-81 Nanjing shi 南京市 Stätte der Drachenfluss-Werft (Longjiang-Werft) (Nanjing) Nanjing Treasure Boat - P1070979.JPG
Hongshan muqun 鸿山墓群 6-246 Wuxi shi 无锡市 Hongshan-Gräber (Wuxi)
Xuzhou muqun 徐州墓群 6-247 Xuzhou shi 徐州市 Xuzhou-Gräber (Xuzhou)
Xiangshan Wangshi jiazu mudi 象山王氏家族墓地 6-248 Nanjing shi 南京市 Grabstätte der Familie Wang am Xiangshan-Berg (Nanjing)
Hongzehu dadi 洪泽湖大堤 6-506 Huai’an shi 淮安市 Hongzehu-Deich (Huai’an)
Taibo miao he mu 泰伯庙和墓 6-507 Wuxi shi 无锡市 Taibo-Tempel und -Grab (Wuxi)
Canglang ting 沧浪亭 6-508 Suzhou shi 苏州市 Canglang-Pavillon (Wuxi) Canglangting.jpg
Huishan zhen citang 惠山镇祠堂 6-509 Wuxi shi 无锡市 Huishanzhen-Ahnentempel (Stadtbezirk Huishan; Südliche und Nördliche Dynastien bis Zeit der Republik) (Wuxi) Hui Shan Ancient Town In Twilight.jpg
Nantong Tianning si 南通天宁寺 6-510 Nantong shi 南通市 Tianning-Tempel in Nantong (Nantong)
Chongjiao Xingfu sita 崇教兴福寺塔 6-511 Changshu shi 常熟市 Quadratische Pagode (Fangta) des Chongjiao-Xingfu-Tempels (Changshu)
Haiqing sita 海清寺塔 6-512 Lianyungang shi 连云港市 Pagode des Haiqing-Tempels (Lianyungang)
Zijin an luohan suxiang 紫金庵罗汉塑像 6-513 Suzhou shi 苏州市 Arhat-Skulpturen des Zijin-Tempels (Suzhou)
Bao'en sita 报恩寺塔 6-514 Suzhou shi 苏州市 Pagode des Bao'en-Tempels (Suzhou) SuzhouNorthTemplePagoda.jpg
Taicang shigong qiao 太仓石拱桥 6-515 Taicang shi 太仓市 Steinbogen-Brücken von Taicang (Taicang)
Panmen 盘门 6-516 Suzhou shi 苏州市 Pan-Tor (Suzhou) 20090926 Suzhou Pan Men 5888.jpg
Shizilin 狮子林 6-517 Suzhou shi 苏州市 Löwenwald-Garten (Suzhou) 20090905 Suzhou Lion Grove Garden 4515.jpg
Xuanyuan gong zhengdian 轩辕宫正殿 6-518 Suzhou shi 苏州市 Haupthalle des Xuanyuan-Tempels (Suzhou)
Jijian si shidian 寂鉴寺石殿 6-519 Suzhou shi 苏州市 Steinhalle des Jijian-Tempels (Suzhou) 苏州寂鉴寺石殿.JPG
Zhaoguan shita 昭关石塔 6-520 Zhenjiang shi 镇江市 Zhaoguan-Stupa (Zhenjiang) Zhao guan Tower 2011-10.JPG
Hubushan gu jianzhuqun 户部山古建筑群 6-521 Xuzhou shi 徐州市 Alte Architektur von Hubushan (Xuzhou)
Zhan yuan 瞻园 6-522 Nanjing shi 南京市 Zhan-Garten (Nanjing)
Taizhou Chenghuangmiao 泰州城隍庙 6-523 Taizhou shi 泰州市 Stadtgott-Tempel von Taizhou (Taizhou)
Donglin shuyuan 东林书院 6-524 Wuxi shi 无锡市 Donglin-Akademie (Wuxi)
Zhaosi tang 昭嗣堂 6-525 Wuxi shi 无锡市 Zhaositang (Ming-Dynastie, Wuxi)
Zhao Yongxian zhai 赵用贤宅 6-526 Changshu shi 常熟市 Residenz von Zhao Yongxian (Changshu)
Zhang Pu zhaidi 张溥宅第 6-527 Taicang shi 太仓市 Residenz von Zhang Pu (Taicang)
Dongshan minju 东山民居 6-528 Suzhou shi 苏州市 Dongshan-Häuser (Suzhou)
Yipu 艺圃 6-529 Suzhou shi 苏州市 Garten der Kultivierung (Yipu) (Suzhou) China - Suzhou - Garden of Cultivation - Boya tang.jpg
Quanjin guiguan 全晋会馆 6-530 Suzhou shi 苏州市 Shanxi-Gildenhalle (Qing-Dynastie) (Suzhou)
Huai’an fu ya 淮安府衙 6-531 Huai’an shi 淮安市 Alter Regierungssitz von Huai’an (Huai’an) 淮安府大堂.JPG
Shijian tang 师俭堂 6-532 Wujiang shi 吴江市 Shijiantang (Wujiang) 师俭堂.JPG
Lianhua qiao he Baita 莲花桥和白塔 6-533 Yangzhou shi 扬州市 Lotos-Brücke und Weiße Pagode (Yangzhou) The Five Pavilion bridge.jpg
Wu shi zhaisi 吴氏宅第 6-534 Yangzhou shi 扬州市 Residenz der Familie Wu (Wu Yinsun, Qing-Dynastie) (Yangzhou)
Yangzhou Daming si 扬州大明寺 6-535 Yangzhou shi 扬州市 Daming-Tempel in Yangzhou (Yangzhou) Daming temple.JPG
Xiaopangu 小盘谷 6-536 Yangzhou shi 扬州市 Xiaopangu-Garten (Yangzhou)
Gaoyou dangpu 高邮当铺 6-537 Gaoyou shi 高邮市 Pfandhaus von Gaoyou (Qing-Dynastie) (Gaoyou)
Gan Xi zhaidi 甘熙宅第 6-538 Nanjing shi 南京市 Gan Xi (Nanjing) GanJiaDaYuan02.JPG
Tianxia di-er quan tingyuan ji shike 天下第二泉庭院及石刻 6-821 Wuxi shi 无锡市 Hof und Steinschnitzereien der "zweiten Quelle unter dem Himmel" (Hui- bzw. Huishan-Quelle) (Wuxi) No 2 Spring In China.jpg
Yu Yue jiuju 俞樾旧居 6-928 Suzhou shi 苏州市 Ehemaliger Wohnsitz von Yu Yue (Suzhou) Suzhou Yu Yue Jiuju 2015.04.23 17-18-58.jpg
A Bing guju 阿炳故居 6-929 Wuxi shi 无锡市 Ehemaliger Wohnsitz von Hua Yanjun (Wuxi)
Zhongyang tiyuchang jiuzhi 中央体育场旧址 6-930 Nanjing shi 南京市 Zentralstadion (Nanjing)
Guomin dahui tang jiuzhi 国民大会堂旧址 6-931 Nanjing shi 南京市 Stätte des alten Gebäudes der Nationalversammlung (Nanjing) (Nanjing) Nanjing Great Hall of the People.jpg
Zhongyang daxue jiuzhi 中央大学旧址 6-932 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Staatlichen Zentraluniversität (Zhongyang daxue) Auditorium of Southeast University in winter.jpg
Jinling daxue jiuzhi 金陵大学旧址 6-933 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Jinling-Universität (Nanjing-Universität) (Nanjing) Nanjing uni overgrown.jpg
Jinling nüzi daxue jiuzhi 金陵女子大学旧址 6-934 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Jinling-Frauen-Universität in Nanjing (Nanjing) NanjingNormalUniversity building1.jpg
Chunzai lou 春在楼 6-935 Suzhou shi 苏州市 Chunzailou (Suzhou)
Rong shi meiyuan 荣氏梅园 6-936 Wuxi shi 无锡市 Pflaumengarten der Familie Rong (Rong Desheng) (Wuxi) Meiyuan Wuxi China.jpg
Zhang Tailei jiuju 张太雷旧居 6-937 Changzhou shi 常州市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhang Tailei (Changzhou)
Liu Yazi jiuju 柳亚子旧居 6-938 Wujiang shi 吴江市 Ehemaliger Wohnsitz von Liu Yazi (Wujiang)
Zhu Ziqing jiuju 朱自清旧居 6-939 Yangzhou shi 扬州市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhu Ziqing (Yangzhou)
Qin Hua Rijun Nanjing datusha sinan tongbao congzangdi 侵华日军南京大屠杀死难同胞丛葬地 6-940 Nanjing shi 南京市 Massengräber von Opfern des Nanjing-Massakers der japanischen Besatzungstruppen (1937) (Jiangdongmen-Massengrab) (Nanjing) Sekihi02.jpg
Xinsijun chongjian junbu jiuzhi 新四军重建军部旧址 6-941 Yancheng shi 盐城市 Stätte des wiederaufgebauten Hauptquartier der Neuen Vierten Armee (Yancheng)
Su Wan bianqu zhengfu jiuzhi 苏皖边区政府旧址 6-942 Huai’an shi 淮安市 Ehemaliger Regierungssitz des Jiangsu-Anhui-Grenzgebietes (1945) (Huai’an)
Renmin haijun danshengdi 人民海军诞生地 6-943 Taizhou shi 泰州市 Gründungsort der chinesischen Marine (Baima miao, Taizhou)