Kaiser der Qin-Dynastie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Postumer Name
(Shi Hao 諡號)
Geburtsname Regierungsjahre
Konvention: „Qin“ + Postumer Name
Zhaoxiang
(昭襄 Zhāoxiāng)
嬴稷 yíng jì) 255 v. Chr.250 v. Chr.
Xiaowen
(孝文 Xiàowén)
Ying Zhu
(嬴柱 yíng zhù)
250 v. Chr.
Zhuangxiang
(莊襄 Zhuāngxiāng)
Ying Zichu
(嬴子楚 yíng zi chǔ)
249 v. Chr.247 v. Chr.
Qin Shihuangdi
(始皇帝 Shǐhuángdì)
Ying Zheng
(嬴政 yíng zhèng)
246 v. Chr.210 v. Chr.
Er Shi Huangdi
(二世皇帝 Èr Shì Huángdì)
Ying Huhai
(嬴胡亥 yíng hú hài)
209 v. Chr.207 v. Chr.
Ziying wird oft mit seinem Geburtsnamen oder als „Qin Wang Ziying“ bezeichnet. (秦王子嬰 qín wáng zi yīng)
Sān Shì Huángdì
(三世皇帝 Sān Shì Huángdì)
Ying Ziying
(嬴子嬰 yíng zi yīng)
207 v. Chr.–206 v. Chr.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]