Kulturgegenstände mit Ausstellungsverbot außerhalb der Volksrepublik China

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Kulturgegenstände mit Ausstellungsverbot außerhalb der Volksrepublik China (engl. Cultural Relics Prohibited from Being Exhibited Overseas, mit vollem chinesischen Namen Shoupi yiji wenwu jinzhi chuguo (jing) zhanlan wenwu mulu 首批禁止出国(境)展览文物目录, engl. The Catalogue of Cultural Relics Prohibited from Being Exhibited Overseas "Verzeichnis der Kulturgegenstände mit Ausstellungsverbot außerhalb der Landesgrenzen") ist eine Liste von vierundsechzig Kulturgegenständen, welche die Landesgrenzen der Volksrepublik China zu Ausstellungszwecken nicht verlassen dürfen. Sie wurde 2002 vom Amt für Kulturerbe aufgestellt, das dem Chinesischen Staatsrat unterstellt ist.

Übersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quellen: wenbao.net; chinaculture.org I, II, III, IV (Angabe der jeweils ersten Seite)

Nr. Name Zeit Ausgrabungsort Ausgrabungszeit Aufbewahrungsort Bild Weblinks
1 Caihui guan yu shifu tu taogang 彩绘鹳鱼石斧图陶缸 Neolithikum (Yangshao-Kultur) Henan, Kreis Linru 临汝县 1978 Chinesisches Nationalmuseum Miaodigou urn,Yangshao culture.jpg Colored Pattern Crane, Fish and Stone Axe Pottery Jar
2 Tao ying ding 陶鹰鼎 Shang Shaanxi, Kreis Hua 華縣 1958 Chinesisches Nationalmuseum Neolithic pottery eagle ding.jpg Eagle-Shaped Pottery Ding
3 Si mu wu tong ding 司母戊铜鼎 Shang Henan, Anyang 安阳 1939 Chinesisches Nationalmuseum HouMuWuDingFullView.jpg Si Mu Wu Bronze Ding
4 Li gui 利簋 Xi Zhou Shaanxi, Kreis Lintong 临潼县 1976 Chinesisches Nationalmuseum 利簋.jpg Li Gui
5 Da yu ding 大盂鼎 Xi Zhou Shaanxi, Kreis Qishan 岐山县 Qing, 1. Jahr der Daoguang 道光-Ära Chinesisches Nationalmuseum Da Yu Ding
6 Guojizi bai pan 虢季子白盘 Xi Zhou Shaanxi, Baoji 宝鸡 Qing, Daoguang 道光-Ära Shanghai-Museum Guojizibai pan 01.jpg Guojizi White Disk
7 Feng guan 凤冠 Ming Peking, Stadtbezirk Changping 昌平区 1957 Chinesisches Nationalmuseum PhoenixCrown.jpg A Series of Phoenix Coronets
8 Qian lüsongshi xiangya bei 嵌绿松石象牙杯 Shang Henan, Anyang 安阳市 1976 Institut für Archäologie der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften 中国社会科学院考古研究所 Ivory Cup Embedded with Turquoise
9 Jin hou Su zhong 晋侯苏钟(一套14件) Xi Zhou Shanxi unklar Shanghai-Museum Jinhousu Bells (14 bells)
10 Da ke ding 大克鼎 Xi Zhou Shaanxi, Fufeng 扶风 1890 Shanghai-Museum Da Ke ding.jpg Da Ke Ding
11 Tai bao ding 太保鼎 Xi Zhou Shandong, Liangshan 梁山 mittleres 19 Jh. Tianjin-Museum Tai Bao Ding
12 Hemudu chutu Zhu qi wan 河姆渡出土朱漆碗 Neolithikum Zhejiang, Yuyao 余姚市 1977 Provinzmuseum Zhejiang Zhu Qi Bowl
13 Hemudu chutu tao zao 河姆渡出土陶灶 Neolithikum Zhejiang, Yuyao 余姚市 1977 Provinzmuseum Zhejiang Earthenware Kitchen Range in Hemudu Site
14 Liangzhu chutu yu cong wang 良渚出土玉琮王 Neolithikum Zhejiang, Kreis Yuyang 余杭县 1986 Zhejiang sheng wenwu kaogu yanjiusuo 浙江省文物考古研究所 Jade Pieces
15 Shuijing bei 水晶杯 Zhanguo Zhejiang, Hangzhou 杭州市 1990 Zhejiang sheng wenwu kaogu yanjiusuo 浙江省文物考古研究所 Crystal Cup
16 Xichuan chutu tong jin 淅川出土铜禁 Chunqiu Henan, Kreis Xichuan 淅川县 1978 Henan-Museum Bronze jin from Henan.jpg Xichuan "Copper Vessel"
17 Xinzheng chutu lian he tong fang hu 新郑出土莲鹤铜方壶 Chunqiu (mittlere) Henan, Xinzheng 新郑 1923 Palastmuseum Peking, Henan-Museum A Pair of "Lotus and Crane Copper Pots"
18 Qi wang mu qingtong fang jing 齐王墓青铜方镜 Xi Han Shandong, Zibo 淄博市 1980 Zibo bowuguan 淄博博物馆 Dragon-Shaped Rectangular Mirrors
19 Zhu Ke tong ding 铸客大铜鼎 Zhanguo Anhui, Kreis Shou 壽縣 1933 Anhui sheng bowuguan 安徽省博物馆 Zhu Ke Copper Ding
20 Zhu Ran mu chutu qi muji 朱然墓出土漆木屐 Sanguo (Wu) Anhui, Ma’anshan 马鞍山市 1984 Ma'anshan shi bowuguan 马鞍山市博物馆 Zhu Ran Lacquer Clogs
21 Zhu Ran mu chutu Gui zu shenghua tu qi pan 朱然墓出土贵族生活图漆盘 SanguoWu Anhui, Ma’anshan 马鞍山市 1984 Ma'anshan shi bowuguan 马鞍山市博物馆 "Aristocratic Painting Plate" in Zhu Ran Tomb
22 Sima Jinlong mu chutu qi ping 司马金龙墓出土漆屏 Bei Wei Shanxi, Datong 大同市 1965 Datong shi bowuguan 大同市博物馆 Lacquer painting over wood, Northern Wei.jpg "The Painted Lacquer Screen" in Sima Jinlong Tomb
23 Lou du mu Anma chuxing tu bihua娄睿墓鞍马出行图壁画 Bei Qi Shanxi, Taiyuan 太原市 1979 Shanxi sheng kaogu yanjiusuo 山西省考古研究所 Riders on Horseback, Northern Qi Dynasty.jpg A Mural about Horse Travel" in Lou'rui Tomb
24 Niepan bianxiang bei 涅槃变相碑 Tang - - Shanxi sheng bowuguan 山西省博物馆 Nirvana Milestone
25 Changyang taizun shixiang 常阳太尊石像 Tang Shanxi sheng bowuguan 山西省博物馆 Changyang Taizun Statue
26 Da yu ge 大玉戈 Shang Hubei, Wuhan 武汉市 1974 Provinzmuseum Hubei Da Yu Ge
27 Zeng hou Yi bianzhong 曾侯乙编钟 Zhanguo Hubei, Kreis Sui 随县 1978 Hubei sheng bowuguan 湖北省博物馆 Bianzhong.jpg Zenghouyi Bells
28 Zeng hou Yi mu waiguan 曾侯乙墓外棺 Zhanguo Hubei, Kreis Sui 随县 1978 Hubei sheng bowuguan 湖北省博物馆 Zenghouyi Coffin
29 Zeng hou Yi qingtong zunpan 曾侯乙青铜尊盘 Zhanguo Hubei, Kreis Sui 随县 1978 Hubei sheng bowuguan 湖北省博物馆 曾侯乙青铜尊盘,2015-04-06 04.jpg Zenghouyi Bronze Plate
30 Caiqi mudiao xiaozuo ping 彩漆木雕小座屏 Zhanguo Hubei, Kreis Jiangling 江陵县 1965 Hubei sheng bowuguan 湖北省博物馆 Carved Lacquer Screen
31 Hongshan wenhua nüshen xiang 红山文化女神像 Neolithikum (spätes) Liaoning, Lingyuan 凌源市 Liaoning sheng kaogu yanjiusuo 辽宁省考古研究所 "Statue of Goddess" of Hongshan Culture
32 Yaxing boli zhu 鸭形玻璃注 Bei Yan Liaoning, Beipiao 北票市 1965 Provinzmuseum Liaoning Duck-Shaped Glass Container
33 Qingtong shenshu 青铜神树 Shang Sichuan, Guanghan 广汉市 (Sanxingdui) 1986 Sichuan kaogu yanjiusuo 四川省考古研究所 Ⅰ号大型青铜神树.jpg The Bronze Holy Tree
34 Sanxingdui chutu yubianzhang 三星堆出土玉边璋 Shang Sichuan, Guanghan 广汉市 1986 Sichuan kaogu yanjiusuo 四川省考古研究所 Sanxingdui Oct 2007 518.jpg Yubianzhang Unearthed at Sanxingdui
35 Yaoqianshu 摇钱树 Dong Han Sichuan, Mianyang 绵阳市 1990 Mianyang shi bowuguan 绵阳市博物馆 Cash Tree
36 Tong ben ma 铜奔马 Dong Han Gansu, Wuwei 武威市 1969 Provinzmuseum Gansu Bronze running horse01.JPG The Galloping Bronze Horse
37 Tong chema 铜车马 Qin Shaanxi, Kreis Lintong 临潼县 1980 Qin Shihuang bingmayong bowuguan 秦始皇兵马俑博物馆 Qin dynasty bronze chariot and horses.jpg Pit of Bronze Horse-Drawn Carriages
38 Qiang pan 墙盘 Xi Zhou Shaanxi, Kreis Fufeng 扶风县 1967 Fufeng Zhouyuan bowuguan 扶风周原博物馆 Shi Qiang Pan (Water Container)
39 Chunhua da ding 淳化大鼎 Xi Zhou Xianyang 咸阳市, Kreis Chunhua 淳化县 1979 Chunhua xian bowuguan 淳化县博物馆 Chunhua Grand Ding
40 He zun 何尊 Xi Zhou (frühe) Shaanxi, Baoji 宝鸡市 1963 Baoji shi bowuguan 宝鸡市博物馆 He Zun (Wine Vessel)
41 Maoling shidiao 茂陵石雕 Xi Han Shaanxi, Xianyang 咸阳市 Maoling bowuguan 茂陵博物馆 Maoling Mausoleum Stone Carving I, II, III
42 Daqin Jingjiao liuxing Zhongguo bei 大秦景教流行中国碑 (Nestorianische Stele) Tang Shaanxi 1623 Xi'an beilin bowuguan 西安碑林博物馆 Nestorian Stele.JPG The Stele Recording the Popularity of Nestorianism in China I, II
43 Wu ma xian bei fang pinang shi yin hu 舞马衔杯仿皮囊式银壶 Tang Shaanxi, Xi’an 西安市 1970 Historisches Museum Shaanxi Gilt silver jar with pattern of dancing horses.jpg Silver Pot with the Design of a Dancing Horse with a Cup Held in Mouth
44 Shoushou manao bei 兽首玛瑙杯 Tang Shaanxi, Xi’an 西安市 1970 Xi'an beilin bowuguan 西安碑林博物馆 Beast-Head-Shaped Agate Cup (Wine Vessel)
45 Jingyun tong zhong 景云铜钟 Tang, Jingyun-Zeit 景云年间 - - Xi'an beilin bowuguan 西安碑林博物馆 Jingyun Bell.JPG Jingyun Bell
46 Yinhua shuanglun shi’er bei xizhuang 银花双轮十二环锡杖 Tang Shaanxi, Kreis Fufeng 扶风县 1987 Famen si bowuguan 法门寺博物馆 Gilded Cactus Stick
47 Bazhong baohan 八重宝函 Tang Shaanxi, Kreis Fufeng 扶风县 1987 Famen si bowuguan 法门寺博物馆 Eight-Tier Baohan (Buddhist article)
48 Tong futu 铜浮屠 Tang Shaanxi, Kreis Fufeng 扶风县 1987 Famen si bowuguan 法门寺博物馆 Bronze Futu in King Asoka Pagoda
49 “Wuxing chu dongfang”hu bo“五星出东方”护膊 Dong Han bis Wei 魏, Jin Xinjiang, Kreis Minfeng 民丰县 1995 Xinjiang kaogu yanjiusuo 新疆考古研究所 Brocade Arm Band with Astronomic Connotation
50 Tong cuo jin yin si long si feng fang’an 铜错金银四龙四凤方案 Zhanguo Hebei, Kreis Pingshan 平山县 1974 Hebei sheng wenwu yanjiusuo 河北省文物研究所 Desk with Gold and Silver Embroidery
51 Zhonghan yu tie zu tong ding 中山王铁足铜鼎 Zhanguo Hebei, Kreis Pingshan 平山县 1977 Hebei sheng wenwu yanjiusuo 河北省文物研究所 Iron Ding of Zhongshan Kingdom
52 Liu Sheng jinlo yuyi 刘胜金缕玉衣 Xi Han Hebei, Kreis Mancheng 满城县 1968 Provinzmuseum Hebei Liu Sheng's Gold and Jade Suit
53 Changxin gong deng 长信宫灯 Xi Han Hebei, Kreis Mancheng 满城县 1968 Provinzmuseum Hebei ChangXingongdeng.jpg Gilt Bronze Human-Shaped Lamp I, II
54 Tong ping feng gou jian 6 jian 铜屏风构件5件 Xi Han Guangdong, Guangzhou 广州市 1983 Xi Han Nanyue wang bowuguan 西汉南越王博物馆 Copper Screens (Five Pieces)
55 Jiaoxing yu bei 角形玉杯 Xi Han Guangdong, Guangzhou 广州市 1983 Xi Han Nanyue wang bowuguan 西汉南越王博物馆 Jiaoxing yubei.JPG A Horn-Shaped Jade Cup
56 Renwu yu long bohua 人物御龙帛画 Zhanguo (mittlere u. späte) Hunan, Changsha 长沙市 1949 Provinzmuseum Hunan Man Riding Dragon Towards the Heaven
57 Renwu long feng bohua 人物龙凤帛画 Zhanguo (mittlere u. späte) Hunan, Changsha 长沙市 1949 Provinzmuseum Hunan Silk Painting of Human Figure, Dragon and Phoenix
58 Zhi ju su sha xu yi 直裾素纱褝衣 Xi Han Hunan, Changsha 长沙市 1972 Provinzmuseum Hunan Silk Dress as Soft as the Mist
59 Mawangdui yi-hao muguanguo 马王堆一号墓木棺椁 Xi Han Hunan, Changsha 长沙市 1972 Provinzmuseum Hunan Wooden Coffin in No. 1 Tomb of Mawangdui
60 Mawangdui yi-haomu Txing bomua 马王堆一号墓T型帛画 Xi Han Hunan, Changsha 长沙市 1972 Provinzmuseum Hunan Mawangdui silk banner from tomb no1.jpg T-Shaped Silk Painting in No.1 Tomb of Mawangdui
61 Hongdi yun zhu ri tian jin 红地云珠日天锦 Bei Chao Qinghai, Kreis Dulan 都兰县 1983 Qinghai sheng wenwu kaogu yanjiusuo 青海省文物考古研究所 Silk Embroidery with Patterns of the Sun and Hunting Scenes
62 Xi Xia wen Fojing 《Jixiang bian zhi kou he ben xu》zhiben 西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》纸本 Xi Xia Ningxia, Kreis Helan 贺兰县 1991 Ningxia wenwu kaogu yanjiusuo 宁夏文物考古研究所 吉祥遍至口和本续封面.jpg Buddhist Scripture in Xixia Language
63 Qinglong you li hong ci cang 青花釉里红瓷仓 Yuan Jiangxi, Jingdezhen 景德镇 1974 Jiangxi sheng bowuguan 江西省博物馆 Glazed Porcelain Pavilion-Shaped Granary
64 Zhulin qixian zhuan yinmo hua 竹林七贤砖印模画 Nan Chao Jiangsu, Nanjing 南京市 1960 Nanjing-Museum Seven Sages of the Bamboo Grove.jpg Brick Painting "Seven Sages of the Bamboo Grove and Rong Qiqi"

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]