Benutzer:Gnom/Baustelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

An update from the Sustainability Initiative[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Thank you for supporting the Sustainability Initiative!

Hi, ___! Thank you again for supporting the Sustainability Initiative, which aims at reducing the environmental impact of the Wikimedia movement. Over the past two years, more than 200 Wikipedians from all over the world have come together to push the Wikimedia movement towards greater sustainability.

What's new?

We are writing you this message because there is great news: The Board of Trustees of the Wikimedia Foundation has finally passed a resolution stating that ___. Also, we have created a cool logo and found a nice name for the project which you can see on the right :-)

What's next?

Currently, we are working with Wikimedia Foundation staff to make sustainability a key priority for the selection of a new location for Wikimedia servers in Singapore. Also, we have presented the Wikimedia Foundation with a green energy roadmap to have all Wikimedia servers run on renewable energy by 2019.

Please help!

Let's keep this project moving forward – and there are several ways in which you can help:

 • Ask other Wikipedians to sign the project page as well – this way we can show the Wikimedia Foundation that this is an issue that the community really cares about.
 • Talk to Wikimedians you know about the importance of reducing the environmental impact of the Wikimedia movement.
 • Improve and translate the project page on Meta.

If you have any questions, you can contact us on on Meta. Again, thank you very much for your support! --Aubrey und Gnom, 22 March 2017

Neuigkeiten von der Nachhaltigkeitsinitiative[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Danke, dass du die Nachhaltigkeitsinitiative unterstützt!

Hallo ___! Danke noch einmal, dass du die Nachhaltigkeitsinitiative zur Reduzierung der Auswirkung der Wikimedia-Bewegung auf die Umwelt unterstützt. In den vergangenen zwei Jahren haben sich mehr als 200 Wikipedianer zusammen gefunden, um die Wikimedia-Bewegung zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen.

Was gibt's Neues?

Wir schreiben dir diese Nachricht, weil es tolle Neuigkeiten gibt: Das Kuratorium der Wikimedia Foundation hat endlich einen Beschluss gefasst, dass ___. Außerdem haben wir ein cooles Logo entworfen und einen schönen Namen für das Projekt gefunden, wie du rechts sehen kannst :-)

Wie geht es weiter?

Aktuell arbeiten wir mit Mitarbeitern der Wikimedia Foundation daran, dass Nachhaltigkeit ein wesentliches Kriterium für die Auswahl der neuen Wikimedia-Server in Singapur wird. Außerdem haben wir der Wikimedia Foundation einen Ökostrom-Plan vorgeschlagen, um bis 2019 alle Wikimedia-Server mit erneuerbarer Energie zu betreiben.

Bitte hilf mit!

Lass uns dieses Projekt weiter nach vorn bringen – und du kannst uns auf verschiedene Weisen helfen:

 • Bitte andere Wikipedianer, auch auf der Projektseite zu unterschreiben – auf diese Weise können wir der Wikimedia Foundation zeigen, dass dieses Thema.der Community wirklich wichtig ist.
 • Sprich mit anderen Wikimedianern darüber, wie wichtig es ist, die Auswirkungen der Wikimedia-Bewegung auf die Umwelt zu reduzieren.
 • Verbessere und übersetze die Projektseite auf Meta.

Wenn du Fragen hast, kannst du dich auf Meta an uns wenden. Noch einmal vielen Dank für deine Unterstützung! --Aubrey und Gnom, 22. März 2017

Nouvelles de l'Initiative Soutenabilité[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(Traduction francaise à suivre...)

Novità dell'Iniziativa Sostenibilità[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(Segue traduzione italiana...)

Wieści z Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dziękujemy za wsparcie Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju!

Drogi/-a __! Jeszcze raz dziękujemy za Twoje wsparcie dla Inicjatywy Zróważonego Rozwoju, która ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu ruchu Wikimedia na środowisko. Na przestrzeni ostatni dwóch lat ponad 200 wikimedian z całego świata podjęło wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju projektów Wikimedia.

Co słychać u nas nowego?

Kontaktujemy się z Tobą, ponieważ chcielibyśmy podzielić się wspaniałą wiadomością: Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia przegłosowała uchwałę stanowiącą, iż ___. Dodatkowo udało nam się wybrać nową nazwę dla projektu i stworzyć fajne logo, które widoczne jest po prawej :-)

Co teraz?

Aktualnie współpracujemy z pracownikami Fundacji Wikimedia, aby uczynić zrównoważony rozwój kluczowym priorytetem w procesie wyboru nowej lokalizacji serwerów Wikimedia w Singapurze. Zaprezentowaliśmy też Fundacji stworzony przez nas harmonogram działania na rzecz odnawialnej energii, który pozwoliłby, aby wszystkie serwery Wikimedia wykorzystywały wyłącznie energię odnawialną do roku 2019.

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Abyśmy mogli dalej kontynuować nasz projekt, potrzebujemy Twojej pomocy − i istnieje szereg różnych sposóbów, aby to zrobić:

 • Poproś innych wikimedian o złożenie podpisu na stronie projektu − w ten sposób możemy wskazać Fundacji Wikimedia, że jest to kwestia, która jest naprawdę ważna dla naszej społeczności.
 • Porozmawiaj z innymi wikimedianami na temat znaczenia ograniczenia negatywnego wpływu ruchu Wikimedia na środowisko.
 • Pomóż nam ulepszyć i przetłumaczyć stronę projektu na Meta-Wiki.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami (w j. angielskim) na Meta-Wiki. Jeszcze raz dziękujemy za Twoje wsparcie! --Aubrey i Gnom, 22 marca 2017

Noticias de la Iniciativa de Sostenibilidad[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

¡Gracias por apoyar la Iniciativa de Sostenibilidad!

¡Hola ___! Gracias otra vez por apoyar la Iniciativa de Sostenibilidad! Durante los dos últimos años se formó un grupo de más de 200 Wikipedistas, quiénes queremos aumentar la conciencia en cuanto al desarrollo sostenible dentro del movimiento Wikimedia

¿Qué hay de nuevo?

Te escribimos este mensaje debido a que hay buenas noticias: Al fin el Consejo de la Administración de la Fundación Wikimedia ha aprobado una resolución indicando que ____. Por lo tanto, hemos creado un elegante logo y encontramos un buen nombre para el proyecto que se puede ver a la derecha :-)

¿Que sigue?

Actualmente, estamos trabajando con el personal de la Fundación Wikimedia para hacer de la sostenibilidad una prioridad clave y se manifieste de forma más sostenible para la selección de una nueva ubicación para los servidores de Wikimedia en Singapur. También propusimos a la Fundación Wikimedia un plan de energía ecológica para que todos los servidores de Wikipedia funcionen con energía renovable hasta el año 2019.

¡Ayúdanos, por favor!

Vamos a mantener este proyecto hacia adelante y hay varias formas en las que puede ayudar:

 • Pregunte a otros Wikipedistas para que participen en esta iniciativa y ponga su firma en la página del proyecto para mostrarle a la Fundación Wikimedia que esta iniciativa es muy importante para la comunidad.
 • Hable con otros Wikipedistas sobre la importancia de la reducción del impacto de Wikimedia para el medio ambiente.
 • Mejora y traduce la página del proyecto en Meta.

Si usted tiene una pregunta, no dude en preguntarnos a través de Meta. ¡Gracias otra vez por tu apoyo! --Aubrey y Gnom, 22 de marzo 2017